W ramach świadczonych usług oferujemy sprawne i bezpieczne konwojowanie wartości pieniężnych do wyznaczonej przez Państwa lokalizacji. Wszelkie powierzone nam zadania wykonujemy rzetelnie i uczciwie, dostosowując się do wymagań Klientów, dbając przy tym o jak najwyższą jakość usług. Nasi pracownicy to kadra doświadczonych i profesjonalnych ochroniarzy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, licencję oraz wyposażenie.

Realizujemy zlecenia w wybranym przez Państwa terminie, z zachowaniem jak największej ostrożności oraz troski o powierzone mienie. Nasze usługi świadczymy zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 września 2010 roku ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.Nr.166 poz.1128 z roku 2010).