W naszej ofercie znajdą Państwo jedno z najczęściej stosowanych zabezpieczeń przed włamaniami i kradzieżami – Monitoring SSWiN, właściwy do każdego rodzaju obiektu. System ten w połączeniu ze sprawną reakcją załogi interwencyjnej to bardzo skuteczna metoda ochrony mienia. Poprzez odpowiednie zastosowanie wybranych elementów monitoringu, pasujących do specyfiki nieruchomości i rodzaju potencjalnych zagrożeń, redukujemy ilość fałszywych alarmów do minimum. 

Aby zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo, przez całą dobę nadzorujemy dany budynek, śledząc  sygnały pochodzące z czujników zainstalowanych na jego terenie i podłączonych do centrali alarmowej.

Każdy z naszych patroli interwencyjnych posiada wyznaczony obszar oraz konkretną liczbę monitorowanych obiektów. Ułatwia to szybszą reakcję i sprawniejsze przybycie określonej grupy agentów w dane miejsce.  Po otrzymaniu z centrali sygnału alarmowego, już podczas jazdy operator informuje patrol o wszystkich niezbędnych szczegółach, które pozwalają na przeprowadzenie interwencji.

Nasze samochody patrolowe są monitorowane za pomocą GPS, co ułatwia ich zlokalizowanie, a także kontrolę i ocenę jakości pracy każdej z jednostek. W zależności od pory dnia, średni czas dojazdu grupy na miejsce interwencji wynosi od 5 do 15 minut.

Wszystkie nasze działania mają na celu szybkie i bezpieczne dotarcie do określonej lokalizacji oraz jeśli to potrzebne - zawiadomienie o danym zajściu odpowiednich służb. Korzystając z systemu SSWiN mamy szansę na ciągłe ulepszanie jakości ochrony, a tym samym podnoszenie poziomu komfortu naszych Klientów.