"PROTECTION OCHRONA MIENIA" to niezwykle dynamiczna firma, która prowadzi działalność od dnia 23.10.1991 r. zgodnie z otrzymaną koncesją Nr K - 1439/91. Po wprowadzeniu ustawy o ochronie osób i mienia w 1997 r. firma świadczy swoje usługi na podstawie koncesji nr L-0950/00 z dnia 21.06.2000 r. wydanej przez MSWiA w Warszawie.

         Firma PROTECTION realizuje usługi w zakresie:

  • kompleksowej oraz doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia.
  • konwojowania przesyłek wartościowych, gotówki oraz inkasa.
  • 24-godzinne monitorowanie systemów alarmowych.
  • monitorowania obiektów z wykorzystaniem zintegrowanej bazy DGG - 16Z oraz autonomicznej bazy PROXY-700.
  • monitorowania obiektów z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej.
  • projektowanie, budowa, montaż i monitorowanie systemów alarmowych.
Ponad 25-letnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość naszych usług, a stały rozwój firmy świadczy o rzetelności i skuteczności naszych działań.
 
Posiadamy wysokiej klasy sprzęt, gwarantujący niezawodne i profesjonalne wykonywanie powierzonych nam do realizacji zadań.
 
Nasi pracownicy są doskonale wyszkoleni, posiadają jednolite umundurowanie, wyposażeni są w odpowiednie środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej pracujące na własnej częstotliwości. Zmotoryzowana grupa interwencyjna oraz Centrum Monitorowania przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem powierzonych nam do ochrony obiektów.
 
Zapewniamy bezpieczeństwo takim firmom jak: TTBS Tychy, SPM Poland Tychy ,Sistema Poland w Gliwicach,  Bekuplast Łaziska Górne, Zarmen Katowice, TSM "OSKARD", MZBM w Tychach, MOSiR Tychy, Tyski Sport - Stadion Miejski, Sanhua Aweco Polska  oraz inne.
 
Od wielu lat zabezpieczamy imprezy masowe, które wymagają odpowiednio przygotowanej kadry pracowników i stosownych uprawnień wynikających z ustawy .
 
Firma nasza posiada ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe oraz ubezpieczenie konwojowanej gotówki. Pracownicy nasi ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
PROTECTION OCHRONA MIENIA Sp. z o.o. posiada branżowy Certyfikat Jakości Usług Ochrony nr 38 w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, monitoringu i konwojowania wydany przez Polski Związek Pracodawców "Ochrona" w Warszawie.

Certyfikat może być przyznany jedynie firmie przestrzegającej statutu i zasad etyki oraz rzetelności i sumienności w realizowaniu usług.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG