Wynajmę pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ulicy Budowlanych 166 :