• "PROTECTION OCHRONA MIENIA" to niezwykle dynamiczna firma, która prowadzi działalność od dnia 23.10.1991 r. zgodnie z otrzymaną koncesją Nr K - 1439/91.
 • W 1995 roku, w wyniku znacznego zwiększenia elektronicznego transferu pieniędzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a bankami, usługi konwojowania wartości pieniężnych stały się mniej opłacalne (nastąpił spadek zapotrzebowania na rynku). Firma rozpoczęła ekspansję w kierunku świadczenia usług ochrony fizycznej obiektów, w drodze uczestnictwa w przetargach instytucji publicznych, czego efektem było podjęcie wielu nowych kontraktów stymulujących stały, szybki rozwój "PROTECTION".
 • Po wprowadzeniu ustawy o ochronie osób i mienia w 1997 r. firma świadczy swoje usługi na podstawie koncesji nr L-0950/00 z dnia 21.06.2000 r. wydanej przez MSWiA w Warszawie.
 • 11 grudnia 2001 firma została przekształcona ze spółki cywilnej: "PROTECTION" S.C. OCHRONA MIENIA na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: "PROTECTION OCHRONA MIENIA" SP. Z O.O.
 • Od 2004 roku zrzeszeni jesteśmy w Polskim Związku Pracodawców "OCHRONA". Organizacja ta jest reprezentantem branży ochrony i stanowi rękojmię wiarygodności i profesjonalizmu firmy.

 • W roku 2004 firma "PROTECTION" wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 i uzyskała Certyfikat Jakości. Stałe doskonalenie personelu i podnoszenie jakości usług jest wpisane w misję firmy i jej podejście do klienta.
 • 31 stycznia 2005 firma "PROTECTION" uzyskała status zakładu pracy chronionej.
 • 10 maja 2010 firma "PROTECTION" , dotychczas mieszcząca się przy ul. De Gaulle'a 8, przeniosła się do nowej siedziby na Budowlanych 166 w Tychach, rozszerzając swoje usługi o wynajem pomieszczeń biurowych i zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego.
 • W kwietniu 2010 firma "PROTECTION" rozpoczęła wdrażanie polityki jakości na podstawie normy PN-EN ISO 9001:2009 (proces Certyfikacji TUV NORD Polska), gwarantujący najwyższą jakość usług oferowanych klientom w zakresie ochrony mienia, monitoringu i konwojowania.
 • 29 marca 2011 firma "PROTECTION" uzyskała branżowy certyfikat jakości usług ochrony Nr 38, wydany przez Polski Związek Pracodawców "OCHRONA", stwierdzający, że firma spełnia wymagania świadczenia najlepszych, wysoce profesjonalnych usług w zakresie ochrony.
 • POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "OCHRONA" dostrzegając dokonania FUNDACJI WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, zadeklarował i zrealizował Partnerstwo z XIX Finałem WOŚP /9 stycznia 2011/. Firma "PROTECTION" jest zaangażowana w to przedsięwzięcie już od kilku lat. Partnerstwo zostało przyjęte i odebrane jako bardzo przydatna inicjatywa, a jego realizacja pokazała, że możemy sprawnie współdziałać w realizacji ważnych celów, jednocześnie wpływając na poprawę wizerunku naszej branży.

 • Certyfikaty