Monitoring, mówiąc ogólnie, polega na odbieraniu sygnałów alarmowych z lokalnych systemów alarmowych i przekazywaniu odpowiadającej tym sygnałom informacji do wskazanych przez abonenta służb, instytucji, lub osób. Sygnały alarmowe z systemów lokalnych mogą być przesyłane do stacji monitorowania łączami telefonicznymi (łącza bezpośrednie, dzierżawione lub automatycznie komutowane) łączami sieci telefonii komórkowej albo wszystkimi sposobami jednocześnie. W praktyce poważne, liczące się stacje monitorowania stosują, w ochronie obiektów o dużym zagrożeniu, jednocześnie dwie drogi przesyłu informacji (np. tor GPRS, GSM i łącza telefonii stacjonarnej, automatycznie komutowane).

Zasięg stacji monitorowania, uzależniony jest od stosowanego systemu transmisji alarmów. W telefonii komórkowej GSM i torze telefonicznym (łącza stacjonarne) zasięg ograniczony jest jedynie możliwościami technicznymi operatorów.

Przy podłączeniu, wykorzystując GPRS (telefonię komórkową), polecamy montaż wysokiej klasy dialerów obiektowych GSM z kartą abonamentową, niezbędną do wykonywania połączeń z Centrum Monitorowania PROTECTION, które cechuje:

 • szybkie, bezawaryjne przekazywanie sygnałów o zaistniałym zdarzeniu poprzez APN (sygnały przesyłane za pomocą GPRS poprzez Internet są niezależne od obciążenia sieci telefonii GSM i posiadają priorytet gwarantujący natychmiastowy kontakt z Centrum Monitorowania naszej firmy).
 • kontrola sygnału alarmowego z częstotliwością zależną od specyfiki obiektu i uzgodnień z klientem.

Profesjonalnie prowadzone Alarmowe Centrum Odbiorcze jest przygotowane do odbioru sygnałów alarmowych i podjęcia odpowiedniej reakcji (np. wezwanie służb interwencyjnych) w wyniku wystąpienia zdarzeń uszeregowanych według następujących kryteriów:

Alarmy zagrożenia życia lub zdrowia:

 • pożar.
 • napad
 • natychmiastowa potrzeba pomocy medycznej.
 • wykrycie gazów palnych.

Alarmy włamaniowe:

 • włamania do obiektów.
 • sabotaż systemu alarmowego.

Alarmy wymagające sprawdzenia przez obsługę Alarmowego Centrum Odbiorczego:

 • włączenie lub wyłączenie systemu z dozoru w porach innych niż ustalone.

Alarmy techniczne:

 • usterki w systemie alarmowym.
 • zanik napięcia zasilania (podstawowego i awaryjnego).
 • brak testów sprawdzających tory transmisyjne.

Firma Protection oferuje także usługi montażu:

 • kompletnych systemów alarmowych.
 • systemu telewizji dozorowej.

 

Stosowane przez nas urządzenia posiadają atesty i świadectwa kwalifikacyjne określone wymogami Unii Europejskiej dopuszczające je do stosowania i uprawniające do otrzymania ulg w składkach ubezpieczeniowych.Obieg informacji o odebranych sygnałach alarmowych.

Alarmowe Centrum Odbiorcze powiadamia wskazanych przez abonenta odbiorców sygnałów o fakcie wystąpienia alarmu. Odbiorcami są zazwyczaj takie podmioty jak: policja, straż miejska, firma ochroniarska, straż pożarna, służby techniczne, pogotowie ratunkowe (lekarz domowy), konserwator lokalnego systemu alarmowego.

Warunkiem skuteczności monitoringu jest wysokiej jakości, niezawodna oraz odporna na zakłócenia i próby sabotażu instalacja alarmowa. Profesjonalna stacja monitoringu weryfikuje system zainstalowany u abonenta przed włączeniem go do monitoringu, zwracając uwagę na klasę użytych elementów systemu i prawidłowość wykonania instalacji. Z chwilą włączenia systemu alarmowego do monitoringu i podpisania stosownych umów abonent ma pewność że sygnał alarmowy wysyłamy z jego obiektu dotrze do odpowiednich służb interwencyjnych.

Warunkiem skuteczności monitoringu jest wysokiej jakości, niezawodna oraz odporna na zakłócenia i próby sabotażu instalacja alarmowa. Profesjonalna stacja monitoringu weryfikuje system zainstalowany u abonenta przed włączeniem go do monitoringu, zwracając uwagę na klasę użytych elementów systemu i prawidłowość wykonania instalacji. Z chwilą włączenia systemu alarmowego do monitoringu i podpisania stosownych umów abonent ma pewność, że sygnał alarmowy wysyłamy z jego obiektu dotrze do odpowiednich służb interwencyjnych.

W obliczu obserwowanego od lat wzrostu zagrożenia włamaniami i napadami oraz brutalizacją działań przestępczych przy jednoczesnym braku reakcji ze strony otoczenia na "wyjące" sygnalizatory alarmu, jedynym rozwiązaniem zapewniającym reakcję na alarm stało się wykorzystanie stacji monitorującej. Stacja monitorująca zapewnia natychmiastowe powiadomienie grup interwencyjnych oraz wskazanych osób o alarmie (właściciel, dyrektor obiektu, konserwator systemu alarmowego oraz inne służby i osoby).

Dodatkową zaletą monitorowania jest ograniczenie nakładów finansowych na ochronę przez możliwość rezygnacji ze stacjonarnej ochrony fizycznej na korzyść dużo tańszej ochrony elektronicznej.

 

 

 

 

 

SIŁA  DOŚWIADCZENIA